Thép kết cấu được sử dụng rộng rãi trong các công trình văn phòng, cao ốc, các công trình cầu đường cho đến những tác phẩm mang tính nghệ thuật, không còn giới hạn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

https://nguyenphongcnc.com/assets/images/gallery/sat-my-thuat-trang-tri-noi-ngoai-that.jpeg

Thép kết cấu trong xây dựng | Nguyên Phong

Trong lĩnh vực xây dựng, thép kết cấu được xem như là “cốt” lõi của công trình, là bộ phận chịu lực chính của toàn nhà, cao ốc.

Thép kết cấu được sử dụng rộng rãi trong các công trình văn phòng, cao ốc, các công trình cầu đường cho đến những tác phẩm mang tính nghệ thuật, không còn giới hạn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

xem thêm…