Thép kết cấu được sử dụng rộng rãi trong các công trình văn phòng, cao ốc, các công trình cầu đường cho đến những tác phẩm mang tính nghệ thuật, không còn giới hạn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Không tìm thấy bài viết nào liên quan.